سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خرید زونکن و دسته بندی مدارک

سازماندهی پرونده ها و نحوه دسته بندی آنها یکی از بزرگترین چالش هاست و در هر سطحی از سازمان مهم به حساب می آید. محققان با تجربه میدانند که برای جلوگیری از اضافه بار اطلاعات و دسترسی آسان روزانه باید همه چیز دسته بندی شده  توسط زونکن باشد. برای اینکه این زونکن ها بتوانند در برابر هر نوع فشار و عوامل محیطی مقاومت داشته باشند شما حتما باید این نکته را در هنگام خرید زونکن اداری مدنظر داشته باشید که چه عواملی می توانند مقاومت زونکن های معمولی را کم کنند. در زمان خرید زونکن و دسته بندی مدارک یکی از موارد مهم و مورد توجه جنس قفل زونکن است که باید از فلز باشد. قفل بادوام معمولااز فلز ضد زنگ است تا دوام زونکن و ماندگاری مدارک را تضمین کند. همچنین میتوانید از تنوع رنگی زونکن ها برای دسته بندی مدارک استفاده کنید و هر پروژه را با یک رنگ مشخص نمایید. این امکانات و ویژگی ها و نیاز مدیران و کارمندان به بایگانی این محصول را محبوب تر کرده است و باعث شده تا این وسیله در طی سالیان کارکرد خود را از دست ندهد.

 

مطالب پیشنهادی:

چاپ زونکن اختصاصی

لزوم تهیه انواع زونکن